aktiveliv.dk

Myotis dasycneme

Artsmyndighed:
Boie, 1925
(DA) Pond Bat; (FR) Murin des marais; (ES) Murciélago ratonero lagunero;
Klasse:
MAMMALIA
Ordre:
CHIROPTERA
Familie:>
Vespertilionidae

Artsdetaljer:
Med et vingefang på 200 – 300 mm er damflagermusen den største af de tre trawlende Myotis. Dens tætte pels er af en bleg gråbrun farve, mens dens tryne er rødbrun. Derudover har damflagermusen store og stærke fødder og dens gråbrune vingemembran er fastgjort til dens ankel.

Denne art forekommer mest i lavlandet og andre vandrige områder. Om sommeren holder den til i bygninger (f.eks. lofter, kirketårne, hulrum), mens den om vinteren foretrækker huler, miner og bunkere. Selvom hannerne er mere solitære, kan moderskabskolonier nå op på 400 kvindelige individer.

Sammenlignet med M. daubentonii er M. dasycnemes flugt hurtigere og lidt højere. På samme måde som andre trawlere bruger damflagermusen sin halemembran og fødder til at fange sit bytte fra vandoverfladen. Den lever primært af akvatiske insekter, men kan også nyde møl, edderkopper og andre diptera, som den fanger, mens den flyver over enge.

Dette er en vandrende art, som kan flyve op til 300 km mellem hønsene.

p>

IUCN-status:
Næsten truet
Befolkningstendens:
Faldende ifølge IUCNs rødliste.

Geografisk rækkevidde:
M. dasycneme er spredt i Europa. Det spænder fra det nordlige Frankrig gennem Belgien, Holland, Danmark, det sydlige Sverige, langs Centraleuropa og de baltiske stater til Rusland. Den sydlige udbredelse når det nordlige Kroatien og Rumænien.

Trusler:
Tidligere omfattede truslerne mod denne art hønseforhindring og brug af giftige tømmerbehandlingskemikalier. Da den har en ret lav befolkningstæthed, er M. dasycneme særligt sårbar over for enhver trussel.

Sammendrag af gennemførte projekter:
Damflagermus omkring Saint-Petersburg, 2009- 2010
Bevarelse af sårbare flodsletteskove med hjælp fra damflagermusen og Barbastelle, 2011-2014

Publikationer:
Flagermusvenlig bygning – information til hjemmet ejere, arkitekter og politikere
Flagermus i skove – information og anbefalinger til skovforvaltere
EUROBATS publikationsserie, nr. 1
EUROBATS publikationsserie, nr. 3
EUROBATS publikationsserie, nr. 4
EUROBATS Publikationsserie, nr. 5